Col·lecció de cartes enviades a una mateixa noia, totes elles sense arribar al seu destinatari i retornades al cap d’un temps al remitent. Projecte de mail sobre les relacions, la distancia i el desamor. Sel·leccionat per exposar a la “Biennal d’Art Contemporani Català 2012“.

Mail Art arxiu